Friday, July 10, 2015

Ulasan Surah SHAADSurah 38: 

SHAAD.

Surah Shaad terdiri atas 88 ayat termasuk golongan surah makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al-Qamar.

Dinamai dengan “Shaad” kerana surah ini dimulai dengan “Shaad”.

Dalam surah ini Allah bersumpah dengan Al-Quran, untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu suatu kitab yang agung dan bahawa siapa sahaja yang mengikuti nya akan mendapat kebahagian dunia dan akhirat dan untuk menunjukan bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.  yang menyatakan kebenaran nya dan ketinggian akhlak nya. 

Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat  Shaad (1-88),

Surah ASH SHAFAATSurah 37: 

ASH SHAFFAAT (yang ber shaf-shaf).  

Surah Ash Shaffaat terdiri atas 182 ayat termasuk golongan surah Makkiyyah diturunkan sesudah surah Al-Anaam.

Dinamai dengan “As Shafaat” (yang bershaf-shaf) ada hubunbgan nya dengan perkataan “As Shafaat” yang terletak pada ayat permulaan surah ini  yang mengemukakan bagaimana para malaikat yang berbaris dihadapan Tuhan nya yang bersih jiwanya, tidak dapat digoda oleh syaitan.

Hal ini hendaklah menjadi ikitibar bagi manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah.Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat  Ash Shafaat (1-182)
,
[GS]
https://sites.google.com/site/mengeluhberpeluh/1/1


Tuesday, June 4, 2013

Khabaran{78}
AL-NABA (khabaran) 1~40.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Dari hal apakah mereka bertanya-tanyaan ?
2. Adakah  dari hal khabaran yang besar ?
3. Yang mereka berselisihan padanya ?
4. Tidak bagitu !  (tetapi) mereka akan ketahui
5. Lagi, tidak bagitu ! (tetapi) mereka akan ketahui.
6. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang ?
7. Dan gunung-gunung itu sebagai pancangan nya ?
8. Dan kami telah jadikan kamu berpasangan-pasangan
9. Dan kami telah jadikan tidur kamu itu (untuk) berhenti lelah.
10. Dan kami telah jadikan malam itu (sebagai) pakaian.
11. Dan kami telah jadikan siang itu tempat penghidupan.
12. Dan kami telah jadikan disebelah atas kamu itu tujuh yang besar
13. Dan kami telah jadikan satu pelita yang amat terang.
14. Dan kami telah turunkan dari mega-mega yang berat akan air yang bercucuran.
15. Kerana kami hendak keluarkan dengan (air) itu biji-biji tumbuh-tumbuhan.
16. Dan kebun-kebun yang subur.
17. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu masa yang  tertentu.
18. Dihari yang ditiup sangkala, lalu kami sekalian datang berduyun-duyun.
19. Dan akan dibuka langit, maka jadilah ia beberapa pintu.
20. Dan akan dihapuskan gunung-gunung jadilah ia fatamorganalah ia.
21. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang disediakan.
22. Tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka.
23. Yang akan diam padanya beberapa abad lama nya.
24. Tidak akan mereka merasa padanya dingin dan tidak minuman.
25. Kecuali air yang mendidih dan air luka dan nanah.
26. Sebagai balasan yang pantas.
27. (Kerana) sesungguhnya mereka tidak percaya kepada perhitungan (amal).
28. Dan mereka telah dustakan sungguh-sungguh akan perintah-perintah kami
29. Pada hal tiap-tiap suatu, kami telah kumpulkan didalam kitab (amal)
30. “Oleh sebab itu, rasalah, maka kami tidak akan tambah bagi kamu melainkan azab (lagi)”.
31. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan mendapat kesenagan.
32. Kebun-kebun dan angur-angur.
33. Dan perawan-perawan muda yang sebaya.
34. Dan piala yang penuh (minuman).
35. Tidak akan mereka mendengar padanya perkataan yang sia-sia dan tidak dusta.
36. Sebagai pembalasan dari Tuhan mu, pemberian yang cukup.
37. Tuhan yang mempunyai langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya, pemurah,  pada  hal mereka tidak berhak berkata-kata kepada nya.
38. Dihari yang akan berdiri ruh dan melaikat berbaris-baris, pada hal mereka tidak akan berkata-kata kecuali siapa yang diizinkan oleh (Tuhan) pemurah, serta ia berkata benar.
39. Yang demikian lah hari yang benar, lataran itu, siapa yang mahu, biarlah ia pilih tempat kembali kepada Tuhan nya.
40. Sesungguhnya kami ancam kamu dengan azab yang hampir (datang),  dihari yang seorang akan melihat apa yang dua tangan nya telah kerjakan, dan  orang kafir akan berkata; “alangkah baiknya kalau aku dahulunya sebagai tanah !”. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References]. 


Al-Mursalat{77}
AL-MURSALAT (yang dikirim) 1~50.
Dangan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah (angin-angin) yang dikirim (dengan mambawa) kebaikan.
2. Lantas (diperhatikan angin-angin) yang meniup dengan keras.
3. Dan  (diperhatikan angin-angin) yang menyebarkan sebaran hujan.
4. Lantas (diperhatikan lah angin-angin)  yang sungguh-sungguh membezakan.
5. Lantas (diperhatikan lah angin-angin) yang memberi peringatan.
6. Sebagai (memberi) kesempatan atau (memberi) ancaman.
7. Sesungguhnya apa yang diancamkan  kepada kamu itu akan terjadi.
8. Maka apabila benteng-benteng itu dihapuskan cahayanya.
9. Dan apabila langit itu dilubangi.
10. Dan apabila gunung-gunung itu dicabut dari akar-akar nya.
11. Dan apabila Rasul-Rasul itu ditentukan waktu mereka.
12. Kehari manakah ditakhirkan mereka ?
13. Kehari putusan.
14. Dan apakah yang memberitahu kepada mu apa (dia) hari keputusan itu ?
15. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendukacitakan.
16. Bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu ?
17. Kemudian, kami iringi mereka (dengan) orang-orang yang dibelakang ?
18. Bagitulah kami berbuat terhadap orang-orang  derhaka itu.
19. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
20. Bukan kah kami telah jadikan kamu daripada air yang  hina ?
21. Iaitu kami taruh dia ditempat ketatapan yang teguh ?
22. Hingga satu masa yang maklum ?
23. Lantas kami tentukan (bentuknya), kerana (kamilah)  sebaik-baik pembentuk.
24. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
25. Bukan kah kami telah jadikan  bumi itu pengandung (kamu) ?
26. (Selagi kamu)  hidup dan (sudah kamu)  mati ?
27. Dan kami telah jadikan padanya gunung-gunung yang tegap, yang tinggi, dan kami beri kamu minum air yang enak ? 
28. Kecelakaan padanya hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
29. “Pergilah kepada apa yang pernah kamu dustakan”.
30. “Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang”.
31. Yang tidak mudahi dan tidak menghindarkan daripada nyalaan (neraka).
32. Sesungguhnya (neraka) itu melontar renjekan api seperti balak (besarnya).
33. Seolah-olah (renjekan) itu unta-unta yang kuning.
34. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
35. Ini (dia) hari yang mereka tidak (bisa) berkata-kata.
36. Dan tidak di izinkan kepada mereka buat membela diri.
37. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
38. (Adalah) ini hari keputusan, kami kumpulkan kamu dan orang-orang dahulu.
39. Oleh itu, jika kami mempunyai dia upaya, maka hadapkan lah dia upaya kamu kepada ku.
40. Kecelakaan pada hari tiu (adalah) bagi orang-orang mendustakan.
41. Sesungguhnya orang-orang yang bergakti, (adalah) dinaungan-naungan dan (dekat)  mata-mata air.
42. Dan (mendapat)  buah-buahan dari (jenis) apa yang mereka ingini.
43. (Dikatakan); “makanlah dan minumlah se enak-enak nya dengan sebab (amal) yang telah kami kerjakan”.
44. “Sesungguhnya bagitulah kami mambalas orang-orang yang berbuat kebaikan”.
45. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
46. (Dikatakan); “makanlah dan bersenang-senanglah sedikit, sesungguhnya kami orang-orang yang berdusta”.
47. Kecelakaan pada hari itu  (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
48. Kerana apabila dikatakan kepada mereka’ “rukuklah”, mereka tidak (mahu) rukuk.
49. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
50. Maka kepada perkataan apakah, selain dari (Quran) itu, mereka hendak beriman ? 

[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References].