Tuesday, June 4, 2013

Al-Mursalat{77}
AL-MURSALAT (yang dikirim) 1~50.
Dangan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah (angin-angin) yang dikirim (dengan mambawa) kebaikan.
2. Lantas (diperhatikan angin-angin) yang meniup dengan keras.
3. Dan  (diperhatikan angin-angin) yang menyebarkan sebaran hujan.
4. Lantas (diperhatikan lah angin-angin)  yang sungguh-sungguh membezakan.
5. Lantas (diperhatikan lah angin-angin) yang memberi peringatan.
6. Sebagai (memberi) kesempatan atau (memberi) ancaman.
7. Sesungguhnya apa yang diancamkan  kepada kamu itu akan terjadi.
8. Maka apabila benteng-benteng itu dihapuskan cahayanya.
9. Dan apabila langit itu dilubangi.
10. Dan apabila gunung-gunung itu dicabut dari akar-akar nya.
11. Dan apabila Rasul-Rasul itu ditentukan waktu mereka.
12. Kehari manakah ditakhirkan mereka ?
13. Kehari putusan.
14. Dan apakah yang memberitahu kepada mu apa (dia) hari keputusan itu ?
15. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendukacitakan.
16. Bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu ?
17. Kemudian, kami iringi mereka (dengan) orang-orang yang dibelakang ?
18. Bagitulah kami berbuat terhadap orang-orang  derhaka itu.
19. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
20. Bukan kah kami telah jadikan kamu daripada air yang  hina ?
21. Iaitu kami taruh dia ditempat ketatapan yang teguh ?
22. Hingga satu masa yang maklum ?
23. Lantas kami tentukan (bentuknya), kerana (kamilah)  sebaik-baik pembentuk.
24. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
25. Bukan kah kami telah jadikan  bumi itu pengandung (kamu) ?
26. (Selagi kamu)  hidup dan (sudah kamu)  mati ?
27. Dan kami telah jadikan padanya gunung-gunung yang tegap, yang tinggi, dan kami beri kamu minum air yang enak ? 
28. Kecelakaan padanya hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
29. “Pergilah kepada apa yang pernah kamu dustakan”.
30. “Pergilah kepada teduh yang mempunyai tiga cabang”.
31. Yang tidak mudahi dan tidak menghindarkan daripada nyalaan (neraka).
32. Sesungguhnya (neraka) itu melontar renjekan api seperti balak (besarnya).
33. Seolah-olah (renjekan) itu unta-unta yang kuning.
34. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
35. Ini (dia) hari yang mereka tidak (bisa) berkata-kata.
36. Dan tidak di izinkan kepada mereka buat membela diri.
37. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
38. (Adalah) ini hari keputusan, kami kumpulkan kamu dan orang-orang dahulu.
39. Oleh itu, jika kami mempunyai dia upaya, maka hadapkan lah dia upaya kamu kepada ku.
40. Kecelakaan pada hari tiu (adalah) bagi orang-orang mendustakan.
41. Sesungguhnya orang-orang yang bergakti, (adalah) dinaungan-naungan dan (dekat)  mata-mata air.
42. Dan (mendapat)  buah-buahan dari (jenis) apa yang mereka ingini.
43. (Dikatakan); “makanlah dan minumlah se enak-enak nya dengan sebab (amal) yang telah kami kerjakan”.
44. “Sesungguhnya bagitulah kami mambalas orang-orang yang berbuat kebaikan”.
45. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
46. (Dikatakan); “makanlah dan bersenang-senanglah sedikit, sesungguhnya kami orang-orang yang berdusta”.
47. Kecelakaan pada hari itu  (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
48. Kerana apabila dikatakan kepada mereka’ “rukuklah”, mereka tidak (mahu) rukuk.
49. Kecelakaan pada hari itu (adalah) bagi orang-orang yang mendustakan.
50. Maka kepada perkataan apakah, selain dari (Quran) itu, mereka hendak beriman ? 

[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References].


No comments:

Post a Comment