Tuesday, June 4, 2013

Khabaran{78}
AL-NABA (khabaran) 1~40.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Dari hal apakah mereka bertanya-tanyaan ?
2. Adakah  dari hal khabaran yang besar ?
3. Yang mereka berselisihan padanya ?
4. Tidak bagitu !  (tetapi) mereka akan ketahui
5. Lagi, tidak bagitu ! (tetapi) mereka akan ketahui.
6. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terbentang ?
7. Dan gunung-gunung itu sebagai pancangan nya ?
8. Dan kami telah jadikan kamu berpasangan-pasangan
9. Dan kami telah jadikan tidur kamu itu (untuk) berhenti lelah.
10. Dan kami telah jadikan malam itu (sebagai) pakaian.
11. Dan kami telah jadikan siang itu tempat penghidupan.
12. Dan kami telah jadikan disebelah atas kamu itu tujuh yang besar
13. Dan kami telah jadikan satu pelita yang amat terang.
14. Dan kami telah turunkan dari mega-mega yang berat akan air yang bercucuran.
15. Kerana kami hendak keluarkan dengan (air) itu biji-biji tumbuh-tumbuhan.
16. Dan kebun-kebun yang subur.
17. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu masa yang  tertentu.
18. Dihari yang ditiup sangkala, lalu kami sekalian datang berduyun-duyun.
19. Dan akan dibuka langit, maka jadilah ia beberapa pintu.
20. Dan akan dihapuskan gunung-gunung jadilah ia fatamorganalah ia.
21. Sesungguhnya neraka itu adalah tempat yang disediakan.
22. Tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka.
23. Yang akan diam padanya beberapa abad lama nya.
24. Tidak akan mereka merasa padanya dingin dan tidak minuman.
25. Kecuali air yang mendidih dan air luka dan nanah.
26. Sebagai balasan yang pantas.
27. (Kerana) sesungguhnya mereka tidak percaya kepada perhitungan (amal).
28. Dan mereka telah dustakan sungguh-sungguh akan perintah-perintah kami
29. Pada hal tiap-tiap suatu, kami telah kumpulkan didalam kitab (amal)
30. “Oleh sebab itu, rasalah, maka kami tidak akan tambah bagi kamu melainkan azab (lagi)”.
31. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan mendapat kesenagan.
32. Kebun-kebun dan angur-angur.
33. Dan perawan-perawan muda yang sebaya.
34. Dan piala yang penuh (minuman).
35. Tidak akan mereka mendengar padanya perkataan yang sia-sia dan tidak dusta.
36. Sebagai pembalasan dari Tuhan mu, pemberian yang cukup.
37. Tuhan yang mempunyai langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya, pemurah,  pada  hal mereka tidak berhak berkata-kata kepada nya.
38. Dihari yang akan berdiri ruh dan melaikat berbaris-baris, pada hal mereka tidak akan berkata-kata kecuali siapa yang diizinkan oleh (Tuhan) pemurah, serta ia berkata benar.
39. Yang demikian lah hari yang benar, lataran itu, siapa yang mahu, biarlah ia pilih tempat kembali kepada Tuhan nya.
40. Sesungguhnya kami ancam kamu dengan azab yang hampir (datang),  dihari yang seorang akan melihat apa yang dua tangan nya telah kerjakan, dan  orang kafir akan berkata; “alangkah baiknya kalau aku dahulunya sebagai tanah !”. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References]. 


No comments:

Post a Comment